• Gör skillnad för ännu fler.

    Genom reflekterande möten och utbildningar hos er.

Låt kunskap bli till verklighet

Pausera skräddarsyr reflektion till utbildningar, möten, event och konferenser. Låt deltagarna reflektera mera. Från 1 minut och uppåt. Välkomna att höra av er på 0709 98 12 48 och johanna@pausera.se.

Inför och efter viktiga möten

Reflekterande ljud- eller videoinspelningar á 1-10 min. Till deltagarna i utskick inför och efter viktiga möten och utbildningar.

Under själva mötet

Reflekterande moment från 1 min och uppåt under viktiga möten och utbildningar. Förinspelat eller LIVE, på plats eller digitalt.

Chefs- och ledningsreflektion

Anpassad reflektion utifrån aktuella teman. För ledningsgrupper och chefer. Enskilt eller i grupp. LIVE på plats eller digitalt såklart.

Teman för reflektionen

Ni väljer såklart era egna reflektionsteman. Provlyssna gärna längre ned på dessa förslag plus ännu fler.


- att checka in och landa sina förväntningar
- att checka ut och landa mjukt
- att upptäcka det du redan gör bra
- att känna in
- att förstå en konflikt
- att vara chef


Fler exempel på reflektioner finns att lyssna på här - med event och konferenser som fokus.


Scrolla ned. Välkommen att provlyssna!


Vill ni gå från kunskap till verklighet?

Kontakta mig så skapar vi det bästa upplägget för reflektion på just era utbildningar och möten.

Yes! Vi vill gärna prata mer om kraftfull reflektion.

Hur vill ni att mötet ska bli?

Vad vill ni att deltagarna ska känna? Tänka. Göra. Pausera erbjuder skräddarsydd reflektion som väcker tankar och berör. Reflektion som är anpassad för varje enskilt viktigt möte och utbildning hos er.

För beställning, frågor och bollplank, välkomna till 070 998 12 48 och johanna@pausera.se.


Varför vill ni reflektera mera? 

Fundera gärna en stund på det. Utifrån era svar så hittar vi bästa möjliga reflektionsupplägg för er och era viktigaste möten.