Välkommen in!

Här finns exempel på vad för slags pauskraft och upplevelser som Pausera kan bidra med.

Hej paus!

På Agila Sveriges konferens i maj 2022 bidrog jag med en kort föreläsning á la Pausogram® LIVE. En guidad fem minuters reflektion med fokus på att samla tankar, känslor och att checka ut från dagen.

Må bra genom att hjälpa andra

Du som är designer. Kom med i vår designcommunity. Här ges du tillfälle att fördjupa dig i ditt yrke och umgås med likasinnande. Vi delar kunskap.

Landa mjukt - tio minuter LIVE

Hösten 2020 deltog Johanna med en . 

x
x

Fem minuter ljud LIVE

Den här guidade reflektionen gjordes i april 2021 på PSA Netherlands digitala internationella talarkonvent Innovation in speaking av stapeln. Jag bidrog med workshopen Slowing down as a speaker. En del av workshopen var en guidad manusfri reflektion, ett Pausogram®, som jag spelade in live.

Self-care as a speaker

På PSA Southern Africa digitala konvent i oktober 2021 föreläste jag om Self-care as a speaker.

Paustips från en brygga

Du som är designer. Kom med i vår designcommunity. Här ges du tillfälle att fördjupa dig i ditt yrke och umgås med likasinnande. Vi delar kunskap.