• Välkommen till utcheckning och utvärdering

    av workshopen om pauser och återhämtning

Stort tack för idag!

Välkommen att svara på frågorna här nedanför.

Målet med workshopen var

att bidra till konkreta och motiverande nycklar för bättre pauser på jobbet. Ökad förståelse för värdet av olika sorters pauser. Och att förmiddagen i sig skulle kunna ge en stunds gemenskap och återhämtning inför sommaren.


Hur väl upplever du att förmiddagen bidragit till...

Tack och glad sommar!