Stanna upp.
Och hitta mellanrummen.

Vi är i en tid av oro och osäkerhet.

Jag erbjuder stödjande samtal
där jag behövs som allra mest just nu.

Ja, vi är intresserade av samtalsstöd!

För grupper

Läs mer här

Coaching för dig